Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

08.10.2016 - Biber am Bësch

Mir hu villes iwer de Biber a seng Famill a seng Gewunnechten geléiert. Duerno hu mer eisen eegene Biberdamm gebaut. Zum Schluss hu mir eis ganz Biberfamill op engem grousse Plakat veréiwegt.

20161008145457 AM Biber Besch 001
20161008150244 AM Biber Besch 002
20161008150359 AM Biber Besch 003
20161008150537 AM Biber Besch 004
20161008152737 AM Biber Besch 005
20161008152923 AM Biber Besch 006
20161008153421 AM Biber Besch 007
20161008154317 AM Biber Besch 008
20161008163420 AM Biber Besch 009

Tags: Biber

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!