Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

Br Wellefcher

LGSL - Wëllefcher

D’Wëllefcher sinn tëscht 8 an 11 Joer al.
An de Versammlungen gi mir oft eraus an d’Natur. Dobäi steet de Spaass, d’Frëndschaft an d’Entdecken am Virdergrond. Natierlech leeë mir och vill Wäert op de Respekt vis-à-vis vun der Natur an eise Matmënschen. Eis Versammlungen stinn oft ënner engem Thema a bauen op de Prinzip vum “Learning by doing” op.

Mir ginn eemol am Joer op e Camp, 1-2 mol op de Weekend a maachen e puer Sortien.

Eis Chefekipp besteet den ament aus 3 Cheffen.

 

Pol DAUBENFELD

Pol DAUBENFELD

Leo VAN DYCK

Leo VAN DYCK

Pit ROTH

Pit ROTH

Tags: Wëllefcher

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!