Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

LGSL - Agenda

24.03.18 09:30 - 13:00 Ouschtereeërverkaf zu Leideleng
BRANCHE: Biber, Wellefcher, AvEx, CaraPio, RaRo, Albertrossen
28.04.18 14:00 - 29.04.18 16:00 Biber- a Wëllefchersweekend zu Leideleng
BRANCHE: Biber, Wellefcher

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!