Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

LGSL - Agenda

20.01.18 13:45 - 15:45 Biberversammlung am Gaalgebësch
BRANCHE: Biber
27.01.18 09:30 - 11:30 Biberversammlung am Gaalgebësch
BRANCHE: Biber
24.02.18 13:45 - 15:45 Biberversammlung am Gaalgebësch
BRANCHE: Biber
03.03.18 09:30 - 11:30 Biberversammlung am Chalet
BRANCHE: Biber
24.03.18 09:30 - 13:00 Ouschtereeërverkaf zu Leideleng
BRANCHE: Biber, Wellefcher, AvEx, CaraPio, RaRo, Albertrossen
28.04.18 14:00 - 29.04.18 16:00 Biber- a Wëllefchersweekend zu Leideleng
BRANCHE: Biber, Wellefcher

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!