Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

PakAlu - Take Away

Den Samschdeg 19/6 gëtt et PakAlu ze iessen fir matzehuelen! (Umeldung bis 12/6)

Dëst am Kader vun dem virtuellen Rallye vun den Scouten, op deen dir och häerzlech invitéiert sidd. Den virtuellen Rallye kennt dir maachen wéini der Loscht huet. Den Rallye ass gratis. Voir Flyer fir wieder Detailer.

D’PakAlu’en sinn reell an déi gëtt et nëmmen den 19/6, et muss een se bestellen bis den 12/6.

PakAlu bestellen

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!