Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

Kulinaresche Rallye 2017

E kulinaresche Rallye duerch Leideleng

Départ ass den 28. Mee tëscht 11:00 an 12:30 op der Schwéngsweed beim Scouts Chalet.
Prais: Kanner (<12 Joer) 10€; Erwuessener 15€.
Um 16:00 spillen d'Leidelenger Musikussen.

 

Unmëllen

Tags: Amicale, Biber, Albatrossen, RaRo, CaraPio, AvEx, Wëllefcher

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!