Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

  • Lëtzebuerger Guiden a ScoutenLady B.P. Leideleng

    Lëtzebuerger Guiden a Scouten
    Lady B.P. Leideleng

E kulinaresche Rallye duerch Leideleng.

Départ ass den 28. Mee 2017 tëscht 11:00 an 12:30 op der Schwéngsweed beim Scouts Chalet.
Prais: Kanner (<12 Joer) 10€; Erwuessener 15€.
Um 16:00 spillen d'Leidelenger Musikussen.

Deadline fir sech unzemellen e Freiden (26.05) um 10 Auer.

Unmëllen

Samschdes, den 29. Abrëll hunn d'Leidelenger Cheffen bei enger Marche Gourmande matgemaach. Des Marche Gourmande stoung ënnert dem Moto "Scouts Welcome Refugees" a gouf zesummen vun den LGS an der FNEL organiséier.

A gemëschte Gruppen goung et Moies um 9 Auer an der Géisserei lass. Ziel war den Fetschenhaff an dertëscht hunn 10 Statiounen mat spannende Spiller an leckerem Iessen ob si gewaart. Während dem ganzen Dag haaten d'Scouten an d'Refugiéeën d'Méiglechkeet sech géigesäiteg awer och verschidde  Länner wéi Portugal, Syrien, Lëtzebuerg, den Nepal oder de Senegal besser kennen ze léieren.

myWort

GEMEINDELEBEN

Im Anschluss an die Familienakivität „Klapp de Scout“ überreichten die "Leidelenger Guiden a Scouten" am 29 Januar 2017, zusammen mit Vertretern verschiedener Leudelinger Vereine, einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro an die "Fondatioun Lëtzebuerger Guiden a Scouten am Déngscht vun de Jonken".

Continue Reading

D'Leidelenger Guiden a Scouten verkafe Samschdes, den 1. Abrëll 2017 vun 09:30 bis 12:00 Ouschtereeër zu Leideleng, Leideleng-Gare an um Schléiwenhaff.

Fir 5€ kënnt Dir Iech e schéine Kuerf mat gefierften Ouschtereeër a Schockelaseeër kafen.

 

Ouchtereeer 2017

More Articles ...

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!